De kunst van het denken: hoe we beter kunnen leren denken

Hoe nemen we beslissingen? Hoe beoordelen we situaties? Hoe gaan we om met onzekerheid en risico? Dit zijn enkele van de vragen die de auteur, Daniel Kahneman, probeert te beantwoorden in zijn boek De kunst van het denken. Het boek is een meesterwerk over de psychologie van het menselijk oordeel en besluitvorming. Over Daniel Kahneman

Daniel Kahneman is een van de belangrijkste psychologen ter wereld en de winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 2002. Hij heeft decennia lang onderzoek gedaan naar hoe mensen denken en waarom ze vaak fouten maken. In dit boek deelt hij zijn inzichten en ervaringen met ons.

De twee denksystemen

Kahneman legt uit dat we twee denksystemen hebben: Systeem 1 en Systeem 2. Systeem 1 is snel, intuïtief en emotioneel. Het werkt automatisch en onbewust. Het is verantwoordelijk voor onze eerste indrukken, onze instincten en onze intuïties. Systeem 2 is langzaam, rationeel en logisch. Het werkt moeizaam en bewust. Het is verantwoordelijk voor ons kritisch denken, ons redeneren en ons probleemoplossen.

Het conflict tussen intuïtief en emotioneel denken en rationeel en logisch denken

Beide systemen zijn nuttig en noodzakelijk, maar ze kunnen ook in conflict komen of ons misleiden. Kahneman laat zien hoe we vaak worden beïnvloed door mentale shortcuts die ons denken vertekenen. Hij noemt deze shortcuts heuristieken. Hij laat ook zien hoe we vaak worden beïnvloed door vooroordelen die ons denken kleuren. Hij noemt deze vooroordelen biases. Hij geeft talloze voorbeelden van hoe deze heuristieken en biases ons denken beïnvloeden.

Heuristieken

Beschikbaarheidsheuristiek

Een van de heuristieken die Kahneman bespreekt is de beschikbaarheidsheuristiek. Dit is de neiging om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis in te schatten op basis van hoe gemakkelijk we ons voorbeelden ervan kunnen herinneren. Bijvoorbeeld, we denken dat vliegtuigongelukken vaker voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn, omdat ze veel media-aandacht krijgen.

Representativiteitsheuristiek

Een andere heuristiek die Kahneman bespreekt is de representativiteitsheuristiek. Dit is de neiging om iets of iemand te beoordelen op basis van hoe goed het past bij een stereotype of een categorie. Bijvoorbeeld, we denken dat iemand die een bril draagt slim is, of dat iemand die van opera houdt oud is.

Ankerheuristiek

Een derde heuristiek die Kahneman bespreekt is de ankerheuristiek. Dit is de neiging om ons te laten beïnvloeden door een initiële waarde of informatie bij het maken van een schatting of een beslissing. Bijvoorbeeld, we zijn bereid meer te betalen voor een product als de oorspronkelijke prijs hoger was.

Biases

Bevestigingsbias

Een van de biases die Kahneman bespreekt is de bevestigingsbias. Dit is de neiging om naar informatie te zoeken die onze bestaande overtuigingen of verwachtingen bevestigt, en om informatie te negeren of te verwerpen die daarmee in strijd is. Bijvoorbeeld, we lezen alleen nieuwsartikelen die onze politieke voorkeur ondersteunen, of we interpreteren ambigue signalen als bewijs dat iemand ons leuk vindt.

Hindsightbias

Een andere bias die Kahneman bespreekt is de hindsight bias. Dit is de neiging om achteraf te overschatten hoe goed we een uitkomst hadden kunnen voorspellen of voorkomen. Bijvoorbeeld, we zeggen dat we wisten dat een team zou winnen of verliezen, of dat we hadden moeten zien aankomen dat een relatie zou eindigen.

Optimismebias

Een derde bias die Kahneman bespreekt is de optimisme bias. Dit is de neiging om de positieve aspecten van een situatie te benadrukken en de negatieve aspecten te onderschatten. Bijvoorbeeld, we denken dat we minder kans hebben om ziek te worden of een ongeluk te krijgen dan anderen, of dat we meer kans hebben om te slagen of gelukkig te zijn dan anderen.

Kahneman sluit zijn boek af met een reflectie over de kunst van het denken. Hij geeft tips en adviezen om onze denkfouten te herkennen, te vermijden of te corrigeren. Hij leert ons hoe we beter kunnen leren denken door gebruik te maken van statistiek, logica en gezond verstand. Hij helpt ons om betere beslissingen te nemen, zowel in ons persoonlijke als professionele leven.

Terug naar home