Sijbolt Noorda
Van de redactie
---
Marcel Canoy
De dubbele moraal bij handel in lichaamsmateriaal
---
Walter Vandereycken
De fictieve waarheid in psychotherapie
---
Thijs Weststeijn
Het China van Matteo Ricci
Een pionier van Chinees-Europese uitwisseling
---
Roel Grol en Esther-Mirjam Sent
Voorbij 'giftige studieboeken' in de economische wetenschap
Gedragseconomie als redelijk alternatief
---
Nico Wilterdink, Paul C. Struik & Floris Cohen
Op andermans erf | Alles stroomt, niets is blijvend
De worsteling van een gelovig wetenschapper
---
Martijn Lak
Bombarderen met tractorbanden
Het oostfront in de Tweede Wereldoorlog
---
Geertje Dekkers
Stabiele toestanden en tipping points
De bebossing van de aarde in kaart gebracht
---
Richard van Leeuwen
Persoonlijke verslagen als bewijs van authenticiteit
De Palestijnse stem in Israëlische geschiedschrijving
---
Danny Beckers
Geschiedenisles voor wiskundigen
Hoe lees je een wiskundige brontekst?
---
Peter Werkhoven
De belofte van een speelse samenleving
Het grote maatschappelijke belang van serious games
---
Maarten Doorman
Al lijkt het nergens op
Gedicht


Nico Wilterdink, Paul C. Struik & Floris Cohen

Op andermans erf | Alles stroomt, niets is blijvend

De worsteling van een gelovig wetenschapper

ABG 92 (2012)  
 
Evolutie, of hoe alles almaar verandert zou je op kunnen vatten als het testament van de in 2010 overleden Wageningse plantenviroloog Lute Bos. In het boek, dat tot
stand is gekomen na intensieve gesprekken met vakgenoten maar ook met geesteswetenschappers, probeert de auteur Darwins evolutietheorie van toepassing verklaard op de geschiedenis van onze natuurlijke omgeving en op die van onze cultuur voor iedereen begrijpelijk samen te vatten, en haar te verzoenen met zijn geloof. Is hij daarin geslaagd?

Het volledige artikel wordt binnenkort online gepubliceerd. Ga naar www.abg-app.eu voor meer informatie.


Nico Wilterdink is emeritus hoogleraar cultuursociologie
aan de Universiteit van Amsterdam.

Paul C. Struik is hoogleraar gewasfysiologie aan
Wageningen Universiteit.

Floris Cohen is bijzonder hoogleraar in de vergelijkende
geschiedenis van de natuurwetenschap
aan de Universiteit Utrecht.